Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział Michałowice
Nr rach. 10 85 89 00 06 01 80 0000 01 01 00 01