Zmiana Miejscowych  Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice

Rada Gminy Michałowice uchwałą nr XXXVI/284/2021 z dnia 8 lipca 2021r. przystąpiła do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszarów: „Gmina Michałowice Zachód”, „Gmina Michałowice Północ”, „Gmina Michałowice Południe”.


Obszar „Gmina Michałowice Zachód” obejmuje miejscowości: Górna Wieś, Michałowice, Wilczkowice, Kozierów, Zerwana.
Obszar „Gmina Michałowice Północ” obejmuje miejscowości: Masłomiąca, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Zagórzyce Stare, Zagórzyce Dworskie, Wola Więcławska.
Obszar „Gmina Michałowice Południe” obejmuje miejscowości: Kończyce, Książniczki, Młodziejowice, Pielgrzymowice, Więcławice Stare, Zdzięsławice, Raciborowice  (z wyłączeniem części dz.nr 353/69).


W okresie od 29 lipca do 15 października 2021r. można składać wnioski do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.Ogłoszenie Wójta


Załącznik graficzny


Wzór wniosku