Koronawirus- informacje

Od 26 października  do odwołania  Urząd  Gminy Michałowice będzie zamknięty dla stron. 

Od 26 października 2020 r. do odwołania  Urząd  Gminy Michałowice będzie zamknięty dla stron. Nieczynna do odwołania będzie również  kasa w Urzędzie.


Wszelkich wpłat należy dokonywać internetowo, a z urzędem w ważnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Michałowice  umieszczona została Skrzynka Podawcza, do której można wrzucać, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej .


W związku z zamknięciem Urzędu Gminy Michałowice dla stron podajemy dane kontaktowe do poszczególnych referatów
i jednostek gminnych:


URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

telefon: 12 388 57 40, 12 388 50 03

e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl


Urząd Stanu Cywilnego

telefon: 12 388 76 19, 12 388 76 43
e-mail: ibal@michalowice.malopolska.pl


UWAGA !

Nie można wrzucać do Skrzynki Podawczej umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Michałowice wniosków, które wymagają osobistego stawiennictwa. Dotyczy to: złożenia wniosku o dowód osobisty, unieważnienia dowodu osobistego, zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wymeldowania. W przypadku pozostawienia wniosków dotyczących wymienionych spraw zostaną one zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrzenia. Wnioski te można przesłać drogą elektroniczna na skrzynkę e-PUAP opatrzone profilem zaufanym osoby, której wniosek dotyczy.


W przypadku konieczności osobistej wizyty w urzędzie dotyczącej rejestracji zgonu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr. 12 388 76 43 lub 12 388 76 19.  Zostanie ustalony termin spotkania. Przypominamy, że w takim przypadku wejście do Urzędu Gminy Michałowice jest możliwe tylko i wyłącznie w maseczce zasłaniającej usta i nos. Osoby bez maseczek nie będą obsługiwane. Zwracamy uwagę, że po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i zachować odpowiednie odległości od innych osób.


Referat Podatków i Opłat

telefon: 12 388 76 22 (informacje dotyczące płatności podatków, udziałów)

telefon: 12 388 76 35 (sprawy dotyczące wymiaru, dostarczanie decyzji wymiarowych)


Referat Ochrony Środowiska

telefon: 12 388 76 34, 12 388 76 46

telefon: 506 035 295 (sprawy związane z  wymianą źródła ogrzewania, OZE )

e-mail: mfir@michalowice.malopolska.pl


Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Inwestycje, przetargi, oświetlenie: tel. 12 388 76 14, 12 388 76 36

Architektura: tel. 12 388 76 24,12 388 76 33

Geodezja: tel. 12 388 76 23

 

Referat Rozwoju i Promocji Gminy

Działalność gospodarcza: 12 388 77 72

telefon: 12 388 76 38  lub 12 388 77 37

e-mail: edab@michalowice.malopolska.pl, szur@michalowice.malopolska.pl, jcho@michalowice.malopolska.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Sekcja Świadczeń dla Rodzin: tel. 512 076 652

(sprawy związane z przyznawaniem prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

Sekcja Aktywizacji i Integracji: tel. 512 571 964, 516 129 092 lub 516 129 137

(sprawy związane z przyznawaniem prawa do świadczeń pomocy społecznej, pomocy żywnościowej, zgłoszenia interwencyjne, itp.)


Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

telefony: 12 388 76 40, 12 388 76 53, 12 388 76 21
e-mail: oswiata@michalowice.malopolska.pl

 

Biblioteka Publiczna w Michałowicach

telefon: 12 388 50 37
e-mail: biblioteka@michalowice.malopolska.pl


Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

telefon: 535 029 009
e-mail: ckip@ckip.com.pl


Będziemy obserwować sytuację epidemiczną i informować Państwa o ewentualnych nowych ustaleniach.
Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie.
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń

koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę

COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).Wytyczne_dot_postępowania_z_odpadami_w_czasie_występowania_zakażeń_koronawirusem_SARS-CoV-2-1.pdf


Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy MichałowiceOd dnia 4 maja 2020 r. Urząd Gminy Michałowice wprowadza nowe zasady

obsługi interesantów. W celu minimalizacji zagrożenia koronawirusem

prosimy o stosowanie się do następujących zasad obsługi stron:

 • Pisma, wnioski i podania proszę składać przede wszystkim drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP (instrukcje zakładania profilu zaufanego oraz przesyłania pisma do Urzędu Gminy Michałowice poniżej)

Jak założyć profil zaufany przez internet

Jak wysłać pismo do Urzędu Gminy Michałowice przy pomocy platformy EPUAP


 • Pisma, wnioski i podania można także składać z wykorzystaniem Skrzynki Podawczej umieszczonej przed głównym wejściem do urzędu.
 • Jeżeli konieczna jest osobista wizyta w urzędzie, wymagane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty z właściwym pracownikiem merytorycznym – lista telefonów poniżej.
 • Do urzędu wchodzić będzie można tylko i wyłącznie bocznym wejściem (od strony drogi krajowej), po uprzednim umówieniu się na spotkanie, bez osób towarzyszących (szczególnie dzieci). Na parterze przygotowane jest stanowisko obsługi klientów urzędów, przy którym urzędnicy będą załatwiać sprawy wymagające kontaktu bezpośredniego. Prosimy o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Przed wejściem do budynku urzędu konieczne jest założenie maseczki. Dla klientów dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk. Jeżeli przed budynkiem zgromadzi się kilka osób, prosimy o zachowanie odpowiednich odległości.

Powyższe zasady służą bezpieczeństwu wszystkich osób przebywających w Urzędzie Gminy Michałowice.


Uwaga!!

Jeżeli masz objawy choroby lub obniżoną odporność, prosimy abyś pozostał w domu dla własnego bezpieczeństwa.


LISTA TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MICHAŁOWICE

CENTRALA: 12 388 57 40 lub 12 388 50 03

Nazwa referatu/jednostki

wewnętrzny

Sekretariat

11

Urząd Stanu Cywilnego/Sprawy Obywatelskie

19, 43

Ochrona Środowiska

34, 46

Inwestycje i Gospodarka Komunalna

14,36, 75

Budownictwo i Drogi

24, 33

Geodezja i Nieruchomości

23

Rozwój Gospodarczy/Przedsiębiorcy

37,38

Podatki

28, 22

Księgowość

26, 32

Centrum Obsługi Edukacji

21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

30, 48

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

61, 62W związku ze stanem epidemii przedłużeniu ulega wyłączenie bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Michałowice.  Od 14 kwietnia 2020 roku do odwołania Urząd Gminy będzie czynny w godzinach od 8.00 do 14.00.

Umieszczona przy wejściu do budynku skrzynka podawcza, do której można wrzucać wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej będzie dostępna również w godzinach od 8.00 do 14.00.
KONTAKT Z  GMINĄW związku z zamknięciem Urzędu Gminy Michałowice dla stron podajemy dane kontaktowe do poszczególnych referatów i jednostek gminnych:
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

telefon: 12 388 57 40

e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl


Urząd Stanu Cywilnego

telefon: 575 707 123
e-mail: ibal@michalowice.malopolska.pl


Referat Podatków i Opłat

telefon: 12 388 76 22 (informacje dotyczące płatności podatków, udziałów)

telefon: 12 388 76 35 (sprawy dotyczące wymiaru, dostarczanie decyzji wymiarowych)


Referat Ochrony Środowiska

telefon: 12 388 76 34

telefon: 506 035 295 (sprawy związane z  wymianą źródła ogrzewania, OZE )

e-mail: mfir@michalowice.malopolska.pl


Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Inwestycje, przetargi, oświetlenie: tel. 12 388 76 14

Architektura: tel. 12 388 76 24

Geodezja: tel. 12 388 76 23

 

Referat Rozwoju Gospodarczego
telefon: 691 720 212 lub 508 560 128

e-mail: edab@michalowice.malopolska.pl, szur@michalowice.malopolska.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Sekcja Świadczeń dla Rodzin: tel. 512 076 652

(sprawy związane z przyznawaniem prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

Sekcja Aktywizacji i Integracji: tel. 512 571 964, 516 129 092 lub 516 129 137

(sprawy związane z przyznawaniem prawa do świadczeń pomocy społecznej, pomocy żywnościowej, zgłoszenia interwencyjne, itp.)


Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

telefony: 515 501 832
e-mail: oswiata@michalowice.malopolska.pl

 

Biblioteka Publiczna w Michałowicach

telefon: 12 388 50 37
e-mail: biblioteka@michalowice.malopolska.pl


Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

telefon: 535 029 009
e-mail: ckip@ckip.com.plUWAGA!!!

Przy wejściu do budynku Urzędu  Gminy Michałowice  umieszczona została skrzynka ppodawcza, do której można  codziennie w  godz. 8 - 14 wrzucać wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem


Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.żródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady...

Informacja dla przedsiębiorców


Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które potrzebują dokonać pilnej zmiany w swoim wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) proszone są o zgłaszanie zmian na adres mailowy: edab@michalowice.malopolska.pl


W treści wiadomości prosimy o podanie: zakresu zmiany, numeru NIP oraz numeru telefonu kontaktowego. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: 691 720 212 lub 508 560 128


Od 16 marca  do odwołania  Urząd  Gminy Michałowice będzie zamknięty dla stron

Nieczynna do odwołania będzie również  kasa w Urzędzie.


Wszelkich wpłat należy dokonywać internetowo, a z urzędem w ważnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

 

W godzinach pracy Urzędu,  pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Michałowicach będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem 575 707 123.

Będzie można załatwić wyłącznie sprawy związane z rejestracją zgonów, które miały miejsce na terenie gminy Michałowice. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonuWażne!!! Podatki


Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz ze względu na potencjalne zagrożenie związane z koronawirusem Wójt Gminy Michałowice zawiesza płatności podatku za pośrednictwem inkasentów. Uprasza się podatników o nie dokonywanie wpłat u inkasentów, a jedynie za pośrednictwem przelewów.

Wszelkich informacji dot. wpłat, wyliczania udziału i udzielania informacji o numerze kont udziela Referat Podatków i Opłat pod nr telefonów: 12- 388-76-22, 12- 388-76-35.

Wpłaty już dokonane u sołtysa będą rozliczone i zaksięgowane w późniejszym terminie.

Osoby które nie mają możliwości zapłaty za podatek za pośrednictwem przelewu uprasza się o cierpliwość. Jednocześnie informujemy, że naliczanie odsetek dla rat do 200,00 zł następuje po 225 dniach. W związku z zaistniałą sytuacją nie będą wystawiane upomnienia po I racie podatku.


Apel do mieszkańców


W związku ze wzrostem zagrożenia zachorowań na choroby wirusowe i grypopodobne, w tym także możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracamy się z prośbą, aby w miarę możliwości załatwiać sprawy w formie elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy także o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Michałowice.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, e względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od   innych oczekujących.

Informacje Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie w sprawie koronawirusa.
UWAGA

KORONAWIRUS


Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Jeśli byłeś w powyższych krajach w ciągu ostatnich 14 dni i:


1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

·bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

·lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.


2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

·bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

·lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.


3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.


Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.


Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą  z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. 

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.


Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.


https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-...