1°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Gmina Michałowice z dofinansowaniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Masłomiącej

28 października 2022 r. Wójt Gminy Michałowice Pan Antoni Rumian podpisał z Województwem Małopolskim umowę na realizację projektu w ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”

W ramach zadania Gmina Michałowice otrzymała 30 000 zł dofinansowania ze środków Województwa Małopolskiego, 13 000 zł pochodzić będzie z budżetu Gminy. Zadanie obejmuje zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Masłomiącej w postaci sprzętu gastronomicznego (szafa chłodnicza, robot kuchenny, zastawa stołowa, kostkarka do lodu) oraz wyposażenia biurowego.

ŚWIETLICA WIEJSKA W LIPNICY DOLNEJ BĘDZIE MIAŁA NOWE WYPOSAŻENIE - Gminny  Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź