8°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

3. Akcja edukacyjna

Rodzicu, Dziadku! Czy potrafisz odpowiedzieć na proste pytanie dziecka, czym jest powietrze? Wszechobecna potrzeba dbania o jakość powietrza pojawia się tam, gdzie społeczeństwo w większości przypadków zaspokoiło już swoje podstawowe potrzeby posiadania dóbr materialnych. Rodzina posiada dom, w którym jednej osobie przypadają dwa pokoje, wyposażone w sprzęt typu telewizor, komputer i inne elektroniczne zabawki. Do pracy i szkoły rodzina dojeżdża samochodem, często jednym z kilku obecnych w rodzinie. Wokół domów ogrody pełne nierodzimej roślinności, którą traktować należy licznymi preparatami chemicznymi, aby błyszczała zielenią. Owoce i warzywa obecne są w sklepie, w ogrodzie królują „iglaki”.  W tym pięknym idealnym stanie potrzeba jeszcze tylko wolnej chwili, w której można wziąć głęboki oddech i odpocząć od trudu pracy, która pozwala posiadać ten wyżej opisany luksus, lub dla innych standard. To właśnie podczas tego głębokiego oddechu przy wieczornym spacerze lub przejażdżce rowerowej okazuje się, że najdroższe buty, ani najlepszy rower nie dadzą tyle radości co możliwość swobodnego oddychania. Czym więc jest to powietrze? Na lekcjach przyrody dzieci uczą się iż jest to mieszanina gazów w ponad 78% azotu, niespełna 21% tlenu oraz w 1% innych gazów wśród których przeważa argon. Składniki powietrza takie jak tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne i inne naturalnie nie występujące składniki powietrza stanowią efekt działalności człowieka, który wytwarzając energię elektryczną, cieplną i mechaniczną spala różnego rodzaju paliwa, zamieniając je w energię i emisję będącą efektem procesów spalania. Powietrze obecne jest wszędzie a jego skład zależny jest nie tylko od czynników naturalnych, ale także od tego jak człowiek korzysta ze środowiska. Jest tym składnikiem środowiska, który nie zna granic administracyjnych. Czy Ty mieszkańcu gminy Michałowice korzystasz ze środowiska? Pewnie myślisz, że w bardzo ograniczony sposób, bo tylko oddychasz, a zanieczyszczenia produkują Ci źli ludzie, którzy spalają odpady w starych kotłach centralnego ogrzewania. Oceniając realne dane, które wskazują, że w 2017 roku jeden mieszkaniec gminy Michałowice wyrzucił 450 kg odpadów (średnio w Polsce 303 kg) trudno stwierdzić, że to spalanie odpadów jest źródłem zimowej złej jakości powietrza. Niewątpliwie istotnym źródłem tzw. niskiej emisji są kotły na paliwa stałe. Liczne kampanie edukacyjne zachęcają do rozpalania od góry, które powoduje ograniczenie ilości zanieczyszczeń. Nie mniej ważnym elementem ekologicznego korzystania z takich urządzeń jest spowodowanie, aby w okresie grzewczym pracowały w sposób ciągły. Popularne poranne wygaszanie kotłów i ponowne popołudniowe rozpalanie stanowi istotne źródło emisji, a jednocześnie nie przyczynia się do uzyskania realnych oszczędności w ilości zużytego paliwa w okresie grzewczym. Ciepło utracone przez budynek w czasie dnia musi zostać ponownie dostarczone przy rozruchu kotła. Utrzymywanie stałej temperatury przez całą dobę nie wymaga wieczornego wzmożonego zapotrzebowania na energię. Logikę tą stosuje się w przemyśle np. hutniczym lub cementowym, gdzie wygaszanie pieców odbywa się tylko na potrzeby ich serwisowania co kilka lat. Czy zatem drogi mieszkańcu Twoje codzienne korzystanie ze środowiska przyczynia się do oddziaływania na jego jakość? Odpowiedź brzmi TAK! Co zatem możesz zrobić, aby nie było to negatywne oddziaływanie? Myśl globalnie, działaj lokalnie - to hasło znanej kampanii prospołecznej jest ciągle aktualne. Przewymiarowany dom, marnuje energię potrzebną do jego ogrzania. Zużywanie wody w sposób przekraczający potrzeby żywieniowe i sanitarne także przyczynia się do zwiększenia zużycia energii potrzebnej na jej dostarczenia i późniejsze oczyszczenie. Podróżowanie osobnymi samochodami w tym samym kierunku jest oczywistym źródłem dodatkowej niepotrzebnej emisji. Wreszcie znaczące ilości wytwarzanych odpadów świadczą o konsumpcyjnym stylu życia, który związany jest z ciągłym korzystaniem z zasobów środowiska. Wyrzucane odpady muszą być transportowane i przetwarzane, co generuje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Zatem, aby móc odetchnąć czystym powietrzem pomyśl, czy zanieczyszczenie nie powstało w Twoim domu i otoczeniu?

Gmina Michałowice realizuje projekt „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II” Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie wymieniając stary kocioł opalany paliwem stałym na nowoczesny kocioł na gaz lub biomasę w wysokości do 6970,00 zł.


Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź