Projekty Edukacyjne

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II


Więcej informacji po kliknięciu w plakat.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II


Projekt nr RPMP 10.01.03-12-0371/16                                            "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Michałowice"

Więcej informacji po kliknięciu w plakat.


Projekt nr RPMP 10.01.03-12-0371/16 „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Michałowice”