Wsparcie dla nauczania zdalnego


Trwająca od marca sytuacja epidemiczna w Polsce zrewolucjonizowała wiele dziedzin życia, stawiając nowe wyzwania w zakresie np. korzystania z usług służby zdrowia, załatwienia spraw urzędowych czy zapewnienia równego dostępu do edukacji. Dzieci
i młodzież to bodaj najliczniejsza grupa, która odczuła w sposób dotychczas niespotykany skutki pandemii. Z dnia na dzień ich codzienna organizacja nauki zmieniła diametralnie swoją formę. Było to wyzwanie dla uczniów, ale także ich rodziców
i nauczycieli. Wyzwanie o tyle duże, że obok zapewnienia warunków do skutecznego przyswajania wiedzy, nierzadko rodzice musieli stawać się bardziej niż zwykle mentorami dla swoich dzieci, a nauczyciele dbać o motywację i zaangażowanie równe temu podczas zajęć prowadzonych w sposób bezpośredni, oswajając przy tym nowoczesne technologie.


Czynnikiem decydującym o powodzeniu zdalnego nauczania był oczywiście sprzęt. Zdarzały się sytuacje, w których sprzęt musiał być współdzielony - z jednego laptopa musiało korzystać choćby dwoje dzieci lub rodzic pracujący w domu. Stąd inicjatywa Gminy Michałowice w zakresie pozyskania finansowania na zakup laptopów dla uczniów, u których wystąpił taki problem. Dwukrotnie złożony został wniosek o sfinansowanie zakupu sprzętu - w programie "Zdalna szkoła" pozyskano 70 tys. zł, a w programie "Zdalna szkoła+" - 55 tys. zł. Liczymy na to, że dzięki tej inicjatywie uzyskamy pozytywny wpływ na rozwój kompetencji dzieci, ich umiejętności uczenia się oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach.


Projekty realizowane były przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach pozyskanych środków, do tych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, którzy mieli problemy z realizacją zajęć wynikające z dostępności sprzętowej, trafiło dotychczas 95 laptopów. Zostały one wypożyczone uczniom, a po ponownym otwarciu szkół będą służyć jako pomoc dydaktyczna.


Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020., Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA+


Loga partnerów dofinansowania laptopów