data publikacji 2017-02-27

Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE

Gmina Michałowice w porozumieniu z sąsiednimi gminami: Zielonki, Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz LGD Korona Północnego Krakowa przystępuje do kolejnego etapu prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła w budynkach prywatnych. Gmina Michałowice w porozumieniu z sąsiednimi gminami: Zielonki, Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz LGD Korona Północnego Krak owa przystępuje do kolejnego etapu prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu...

czytaj więcej...
INSTALACJA OZE
data publikacji 2017-09-14
data publikacji 2017-11-30

Już 700 instalacji OZE w projekcie realizowanym przez  Koronę Północnego Krakowa

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki już od kilku miesięcy przygotowują projekt, którego celem jest budowa odnawialnych źródeł energii u mieszkańców tychże Gmin. Z przekazanych nam informacji Projekt ten jest coraz większy, a zainteresowanie mieszkańców budową instalacji fotowoltaicznych, solarnych czy pomp ciepła nie maleje. Aktualnie zaangażowanych w projekt jest ponad 600 mieszkańców. W ostatnim czasie Urząd Marszałkowski województwa Małopolskiego ogłosił regulamin naboru wniosków do którego aplikować zamierzają nasze Gminy...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-09-09

Informacja dla mieszkańców biorących udział w projekcie OZE

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony drugi przetarg na budowę odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego". Założony termin składania i otwarcia ofert: 10.10.2019 r. Przetarg został podzielony na cztery części: osobno na każde źródło tj. instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy i kotły. Link do ogłoszenia zawierającego dokumentację przetargową na BIP-ie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - przejdź

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-16

Informacja dla mieszkańców biorących udział w projekcie OZE - otwarcie ofert w ramach drugiego postępowania przetargowego

W dniu 14 października nastąpiło otwarcie ofert w ramach drugiego postępowania przetargowego. Informacja z otwarcia ofert dostępna jest na BIP-ie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1657370,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html- dokument pdf pn. "Informacja z otwarcia ofert". Komisja przetargowa rozpoczyna ocenę złożonych ofert o efektach prac komisji będziemy Państwa na bieżąco informować.

czytaj więcej...
Umowy na montaż OZE podpisane
data publikacji 2020-06-22

Umowy na montaż OZE podpisane

Gmina Michałowice uczestniczy w „Partnerskim projekcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”. W dniu 8 maja br. podpisano z firmą Sanito sp z o.o. umowy na - montaż 123 zestawów paneli fotowoltaicznych na kwotę 2 125 946,52 zł, - 10 pomp ciepła na kwotę 293 916,60 zł oraz - 2 kotłów na pellet na kwotę 28 956,96zł. Z kolei w dniu 30 kwietnia 2020 r podpisano umowę z firmą Flexipower Group...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-07-25

Nabór uzupełniający w ramach projektu pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego"

Szanowni Mieszkańcy, zachęcamy do  skorzystania z możliwości dofinansowania montażu kolektorów słonecznych oraz powietrznej pompy ciepła w ramach projektu pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego". Obecnie rozpoczęliśmy nabór uzupełniający na 5 instalacji solarnych oraz jedną powietrzną pompę ciepła: - Zestaw instalacji solarnej obejmuje trzy kolektory płaski oraz zbiornik o pojemności 300 dm3 - wkład własny mieszkańca wynosi 4 449,36 zł. - Instalacja powietrznej pompy ciepła...

czytaj więcej...