Sieborowice

Liczba mieszkańców: 375

Powierzchnia: 231 ha

Sołtys: Marek Dukat, Sieborowice ul. Nad Stawem 21 


Wieś we wschodniej części Gminy Michałowice, na granicy z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca. W Sieborowicach znajduje się odremontowany dwór Zakrzeńskich wraz z otaczającym go parkiem i zabudowaniami dworskimi. W dworze obecnie ma swoją siedzibę Dom Dziecka.


Historia:

Wieś wymieniana w źródłach również jako: Czuborowvicz, Czubrouitz, Szwyeborowicze, Swieborowicze.Pierwsza wzmianka o wsi, zwanej wtedy Czuborowvicz pojawia się w roku 1337. Wieś od swego zarania była własnością szlachecką. Ostatnimi właścicielami Sieborowic byli Zakrzeńscy, którzy wybudowali okazały dwór. Obecnie mieści się w nim Dom Dziecka.