Michałowice

Mapa Sołectw - pobierzLiczba mieszkańców: 3302
Powierzchnia: 1181 ha
Sołtysi:

  • Bartosz Tochowicz, Michałowice ul. ks. Mariana Pałęgi 45
  • Zębala Elżbieta, Michałowice ul. Spokojna 1
  • Radosław Żemło, Michałowice ul. Górna 171Stolica Gminy i jej największa miejscowość. Wieś składa się z trzech sołectw: Michałowice I, Michałowice II i Michałowice III i jest położona w centrum Gminy. W roku 2005 w Michałowicach wprowadzono ulice. 


Michałowice stanowią centrum administracyjno-usługowe Gminy. Znajduje się tam Urząd Gminy, poczta, bank, biblioteka gminna, ośrodek zdrowia, kościół katolicki, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i przedszkole. Oprócz tego w Michałowicach istnieje kilkanaście sklepów, dwa składy budowlane, stacja paliw LPG, zakład wulkanizacji i drukarnia. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest wyposażona w nowoczesny samochód oraz sprzęt i należy do Krajowego Systemu Ratownictwa. Michałowice są siedzibą Ludowego Klubu Sportowego Michałowianka i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Michałowickiej "Nad Dłubnią".


Najważniejszym zabytkiem Michałowice jest murowany dwór rodziny Dąbrowskich, niedawno odbudowany z ruin przez obecnych właścicieli. Poza tym w Michałowicach-Komorze znajduje się pamiątkowy obelisk upamiętniający przemarsz I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego w 1914. Przy drodze krajowej znajduje się kopiec, usypany na pamiątkę zakończenia budowy drogi Kraków-Warszawa w 1830 roku. Część Michałowic znajduje się na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie".Historia:

Michałowice występują również w źródłach jako Michalovivh, Michalow i Michalowycze. Wieś powstała w średniowieczu. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z roku 1198. Na początku swego istnienia znana była pod nazwą Dłubnia. Nazwę Michałowice wieś najprawdopodobniej zawdzięcza swemu właścicielowi - komesowi Michałowi Awdańcowi, żyjącemu na przełomie XI i XII wieku. 


W XV wieku Michałowice przeszły w ręce klasztoru Bożogrobców z Miechowa. Taki stan własnościowy utrzymał się do 1768 roku, kiedy to wieś została przeznaczona na zwiększenie dochodów Akademii Krakowskiej. Jednak już w 20 lat później właścicielem Michałowic został Hugo Kołłątaj. Posiadał on drewniany dworek, który znajdował się nieco poniżej obecnego dworu. W tym czasie w Michałowicach znajdował się młyn, browar, karczma, a wieś zamieszkiwało ok. 430 mieszkańców. Zabory ustaliły granice pomiędzy Galicją a Królestwem Polskim na granicy Michałowic. Wieś należała do zaboru rosyjskiego, a w przysiółku zwanym obecnie Komora, znajdowała się komora celna. Michałowice stały się ważną miejscowością graniczną. W drugiej połowie XIX wieku w Michałowicach znajdował się urząd gminny, stacja pocztowa i telegraficzna oraz szkółka wiejska. Wieś liczyła 109 domów i ponad 900 mieszkańców. Jednocześnie zmieniły się stosunki własnościowe; Michałowice od rodziny Kołłątajów kupił Tadeusz Dąbrowski, który wybudował istniejący do dziś dwór.