Masłomiąca

Liczba mieszkańców: 884

Powierzchnia: 456 ha

Sołtys: Dorota Dąbrowska, Masłomiąca ul. Parkowa 9


Jedna z największych wsi w Gminie. Masłomiąca leży w centrum Gminy Michałowice, przy drodze powiatowej. We wsi znajduje się 5 stawów rybnych i pizzeria. Obok stawów stoi obelisk upamiętniający mieszkańców wsi zamordowanych przez hitlerowców. 


Historia:

W dokumentach historycznych wieś występuje również jako Masłomiącza.

Pierwsza wzmianka o Masłomiącej pochodzi z 1379 roku. Wieś była własnością szlachecka. W wieku XV należała do rycerskiego rodu Toporów. W wieku XVII przeszła w ręce rodu Młodziejowskich. Jej kolejnymi właścicielami byli Olbrycht, Aleksander i Mikołaj Młodziejowscy. Pod koniec XVIII wieku Masłomiąca należała do hr. Romana Sierakowskiego herbu Ogończyk. W tamtych czasach wieś liczyła 28 domów. Znajdowała się tam kuźnia, karczma oraz dwór, a zamieszkiwało ją 157 mieszkańców. W 1880 roku Masłomiąca liczyła już 379 mieszkańców i 52 domy. We wsi funkcjonowała kopalnia gipsu, młyn i stawy rybne. Właścicielem Masłomiącej w drugiej połowie XIX wieku była Maria de Lavaux, a następnie aż do II wojny światowej rodzina Dyakowskich. Wieś należała i należy do parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach.