Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży Pełna Chata

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "Pełna Chata" zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 06.08.2010r.

Stowarzyszenie prowadzi popołudniowe zajęcia w świetlicy w Więcławicach Starych oraz spotkania muzyczne z dziećmi z zespołu "Jakubowe Muszelki". Działalność stowarzyszenia została rozszerzona o kursy z języka angielskiego.

KRS 0000362491
Adres siedziby: Więcławice Stare 50
32-091 Michałowice