CELEM STOWARZYSZENIA JEST PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH I REALIZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMIERZAJĄCYCH DO:- POWSTANIA, ODTWORZENIA ORAZ SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DROGAMI PIELGRZYMKOWYMI DO ŚW. JAKUBA Z COMPOSTELI (HISZPANIA) NA TERENIE KRAJU- WSPIERANIE I PROMOCJA EUROPEJSKICH TRADYCJI ZWIĄZANYCH Z SZERZENIEM IDEI RUCHU PIELGRZYMKOWEGO (PĄTNICZEGO) P.W. ŚW. JAKUBA W OBSZARZE KRAJU


- WSPOMAGANIE I POBUDZANIE INICJATYW NA RZECZ OCHRONY ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO NA TRASACH PIELGRZYMKOWYCH P.W. ŚW. JAKUBA W KRAJU

- POMOC I WSPÓŁPRACA W ODTWARZANIU WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUROPY

- KOORDYNACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI RUCHU PIELGRZYMKOWEGO NA DROGACH ŚW. JAKUBA W POLSCE ORAZ WARUNKÓW PIELGRZYMOWANIAZARZĄD:

KS. RYSZARD HONKISZ - PREZES

FRANCISZEK MRÓZ - WICEPREZES

JÓZEF TALIK- WICEPREZES


ADRES:

WIĘCŁAWICE STARE UL. ŚW. JAKUBA 107

32-091 MICHAŁOWICE

biuro@caminogalicja.pl

http://www.caminogalicja.pl/index.html