Rok założenia: 1958
Liczba członków: 19 (42), MDP: 4
Wilczkowice, tel. 533 548 854 (naczelnik)Prezes: Andrzej Stopiński
Wiceprezes: Waldemar Kopeć
Naczelnik: Grzegorz Bednarczyk
Zastępca naczelnika: Kazimierz Gajoch
Sekretarz: Andrzej Kuchta
Skarbnik: Damian Nowak
Gospodarz: Stanisław Stopiński

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczkowicach została oficjalnie założona w 1958 roku. Jednak już w 1957 roku grupa inicjatywna w składzie: Bolesław Kuchta, Bronisław Boczkowski, Jan Witkoś, Piotr Kuchta i Jan Boczkowski rozpoczęli starania o pozyskanie dla tworzącej się jednostki podworskiego gruntu wraz ze zrujnowanym budynkiem po byłej stajni. Ponieważ działka należała do Państwowego Funduszu Ziemi, a użytkowana była przez Spółdzielnię Produkcji „Zryw” w Masłomiącej, najpierw o poparcie w powyższej sprawie zwrócono się do władz powiatu miechowskiego, a następnie do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Michałowicach. Wobec pozytywnej decyzji, jesienią w 1957 roku została wydzielona 28-arowa parcela z dojazdem do rzeki Dłubni. Pod protokołem jej przekazania podpisali się: Stanisław Sieńko – przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej, Jan Czarnecki – prezes spółdzielni „Zryw” oraz jej główny księgowy – Jan Sieńko. Ze strony zawiązującej się OSP podpisy złożyli: Bolesław Górka, Jan Witkoś, Jan Boczkowski, Henryk Raj i sołtys Wilczkowic – Wacław Górka. Gdy 1 stycznia 1958 roku gmina Michałowice została włączona do powiatu krakowskiego, wszelkie sprawy związane utworzeniem jednostki od tego czasu koordynowała powiatowa komenda Straży Pożarnych w Krakowie. Na początku tego samego roku sporządzono listę chętnych do wstąpienia w szeregi strażackiej drużyny, 16 kwietnia u sołtysa Górki odbyło się zebranie założycielskie z udziałem kpt. poż. Mieczysława Feliksa – komendanta powiatowego Straży Pożarnej oraz Piotra Nogiecia – ówczesnego naczelnika gminy i zarazem komendanta gminnego OSP. Po przyjęciu statutu dokonano wyboru kierownictwa jednostki. Prezesem został Józef Biegaj, naczelnikiem – Bolesław Górka, sekretarzem – Jan Wiktoś, skarbnikiem – Jan Boczkowski, gospodarzem – Jacenty Herian. Prace zarządu wspomagali także dwaj członkowie: Bronisław Boczkowski i Piotr Kuchta. 


W kolejnych latach funkcję prezesa pełnili: Piotr Sarna (1960-1964), Stanisław Triański (1964-1974), Zenon Kuchta (1974-1978), Jozef Bednarczyk (1978), Stanisław Gajoch (1978-1981), Zenon Harmala (1981-1983), Józef Jaskółka (1991-2000), Paweł Herian (od 2000 roku).
Najdłużej w historii OSP drużyną strażacką dowodził Bolesław Górka (1958-1981). Po nim stanowisko to piastowali: Zygmunt Habryń (1981-1983), Eugeniusz Nogieć (1983-1985), Lucjan Sarna (1985-1998), Julian Górka (1998-2000), Lucja Sarna (ponownie od 2000 roku). Natomiast zarząd w przedstawionym na początku składzie obraduje od 2006 roku. 


Dużym przedsięwzięciem od jakiego zaczęli swoją działalność wilczkowiccy druhowie, było zagospodarowanie działki i generalny remont postajennego budynku, aby mógł służyć za tymczasową siedzibę OSP do czasu wybudowania nowego obiektu. Aby pozyskać niezbędne na ten cel środki, ochotnicy w okresie letnim organizowali festyny, zabawy, loterie fantowe, a pod koniec każdego roku wśród mieszkańców Wilczkowic, jak również sąsiednich wsi Kozierów, rozprowadzali kalendarze strażackie. Część materiałów udało się zakupić już w 1958 roku. W kolejnych latach rozpoczęły się prace remontowe. Wykonano m. im. Dach z desek i papy, drewniany sufit, cały budynek otynkowano i wymalowano. W efekcie powstał budynek, w którym oprócz pomieszczeń na sprzęt gaśniczy znalazła się również świetlica, w której odbywały się zebrania oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe. 


W 1959 roku druhowie zakupili – jak sami wspominają – po promocyjnej cenie, od OSP Michałowice, wóz konny z pompą ręczną, które stały się podstawowym wyposażeniem jednostki przez kolejne 10 lat. W 1970 roku dzięki pomocy komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Krakowie kpt. poż. Włodzimierza Kani, z Pomorskiego Okręgu Wojskowego sprowadzono używany transportowy samochód Lublin. Pojazd ten następnie został przystosowany do celów pożarniczych przez zakłady mechaniczne w Zamościu. Sześć lat wcześniej na wykonanej strażackiej wieży zamontowano elektryczną syrenę alarmową, która zastąpiła używane dotychczas urządzenie na korbkę. W 1972 roku komenda powiatowa Straży Pożarnej w Krakowie przekazała OSP motopompę, która wraz z samochodem Lublin uroczyście poświęcił proboszcz z Michałowic – ks. Kanonik Marian Pałęga. 


9 września 1979 roku w trakcie uroczystości jubileuszowych z okazji 20-lecia OSP miało miejsce poświęcenia i nadania jednostce sztandaru, ufundowanego przez lokalną społeczność oraz druhów. 


2 lipca 1986 roku komenda rejonowa Straży Pożarnej Kraków – Śródmieście przydzieliła jednostce z Wilczkowic gaśniczego Żuka A-5 GLM z motopompą M-8/8. Dużą pomocą w tym zakresie wykazał się komendant rejonowy Straży Pożarnej – mjr poż. Marcin Krewniak. Nowe auto zastąpiło wycofanego z podziału bojowego wyeksploatowanego Lublina, którego sprzedano po przetargu jednemu z mieszkańców z województwa tarnowskiego. Pozyskany pojazd został poświęcony przez ks. Kazimierza Tulika podczas zorganizowanej 22 września 1986 roku uroczystości. Rok ten w historii OSP zapisał się jeszcze jednym wydarzeniem, a mianowicie po raz ostatni zorganizowano wówczas loterie fantową, w której nagrodami były, bardzo poszukiwane w tych czasach szczególnie przez gospodynie domowe, naczynia emaliowane podarowane przez fabrykę z Olkusza. 


Od samego początku marzeniem miejscowych ochotników było wybudowanie funkcjonalnego Domu Strażaka. Temat ten przewijał się niemal na każdym walnym zebraniu. Jednak dopiero w połowie lat 80-tych pojawiła się szansa realizacji tego zanurzenia. Po przekazaniu przez Urząd Gminy w Michałowicach nowej działki na ten cel, zgromadzono materiały i rozpoczęto prace budowlane, w których społecznie uczestniczyli strażacy wraz z mieszkańcami wsi. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez budżet gminy. Prace trwały od lat 90-tych kiedy to sukcesywnie, w miarę posiadanych środków, następowało oddawanie do użytku kolejnych części strażnicy. W pierwszej kolejności gotowe były boksy garażowe, a następnie pomieszczenia na parterze (pokój socjalny dla druhów, pomieszczenia biurowe dla zarządu, część komercyjna pod wynajem) i na piętrze (sala balowa wraz z zapleczem kuchennym i socjalnym). 


Podczas obchodzonego 22 czerwca 1997 roku strażackiego święta z okazji 40-lecia działalności OSP w Wilczkowicach nastąpiło oficjalne przekazanie kluczyków do samochodu marki Skoda ze zbiornikiem na wodę o pojemności 7000 litrów, który sześć lat wcześniej pozyskano od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Krakowie. Po przejęciu, auto zostało przystosowane do działań ratowniczych. W 2002 roku samorząd gminny zakupił na potrzeby tutejszej straży – Jelcza, który po dokonanej karosacji (sfinansowanej z budżetu OSP) został włączony do podziału bojowego w 2004 roku. Znajdujący się do dziś na wyposażeniu jednostki pojazd posiada m. in. 7,5 – tysięczny zbiornik, autopompę piłę spalinową, agregat prądotwórczy i pompę szlamową. Najnowszym nabytkiem miejscowej straży jest lekki wóz ratowniczy – Mercedes Vito pozyskany w 2008 roku za pieniądze pochodzące z pożyczki udzielonej przez Urząd Gminy w Michałowicach. 


Dziś trudno zliczyć, ile tak naprawdę razy, w ponad półwiecznej historii OSP, tutejsi druhowie spieszyli z pomocą potrzebującym. Wiele razy wyjeżdżano także poza teren gminy. Z najważniejszych i największych akcji ratowniczych wymienić należy walkę z pożarami kościołów w niedźwiedziu oraz Naramie (oba zdarzenia miały miejsce w latach 80-tych), a także pomoc mieszkańcom Sułoszowej przy usuwaniu skutków lokalnych podtopień w roku 1996. 


Warto podkreślić, iż zahartowani w boju strażacy z Wilczkowic znajdują również czas na inne zajęcia. Chętnie włączają się w społeczną pomoc przy pracach na rzecz swojej miejscowości i parafii. Kultywując tradycję swoich poprzedników, wraz z pocztem sztandarowym uczestniczą w uroczystościach gminnych, patriotycznych i świętach kościelnych. Zabezpieczają też masowe imprezy rozrywkowe, a podczas pielgrzymek Ojca Świętego do polski pełnili służbę porządkową.
Sprawność bojowa jednostki zawsze weryfikowana jest podczas zawodów sportowo-pożarniczych, na których nierzadko plasują się w czołówce startujących zespołów. Ostatnim odniesionym sukcesem było wywalczenie brązowego medalu na zawodach gminnych w 2007 roku. 


Trzeba jeszcze wspomnieć, iż przez kilka lat, począwszy od 1966 roku, przy OSP istniała drużyna żeńska. W 1992 roku została natomiast utworzona męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, istniejąca również obecnie, lecz w bardzo okrojonym składzie. Jednak druhowie z optymizmem patrzą w przyszłość, mając nadzieję, że w najbliższym czasie zdołają zachęcić wiele najmłodszych mieszkańców Wilczkowic do kontynuowania strażackich tradycji swych ojców i dziadków.
W miarę posiadanych funduszy prowadzone są niezbędne remonty strażnicy. Najbliższe plany przewidują modernizację ogrzewania, malowanie pomieszczeń oraz renowację parkietu.


Na strażackiej emeryturze przebywają już zasłużeni druhowie: Mieczysław Bińczycki, Józef Nowak, Józef Jaskółka, Krzysztof Fundament, Stanisław Kaczor, Wiktor Gadula.


Do zastępców św. Floriana odeszli: Bolesław Górka, Zdzisław Ziętara, Zenon Kuchta, Eugeniusz Nogieć, Józef Bińczycki, Jerzy Herian, Jacenty Herian, Jozef Drobniak, Mieczysław Stopiński, Edward Górka, Lech Herian, Stanisław Gajoch, Bronisław Boczkowski, Roman Buczek, Józef Bednarczyk, Zenon Harmala, Stanisław Fundament, Wacław Górka, Stanisław Górka, Edward Jaskółka, Marian Krzyworzeka, Szczepan Nogieć, Bolesław Sobota, Stefan Sieńko, Henryk Raj, Piotr Kuchta, Mieczysław Niedziałka, Jan Wiktoś, Stanisław Trojański, Lucjan Sarna.