Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania powstało w ramach programu pilotażowego Lider+, realizowanego przez 7 gmin wiejskich (Zabierzów, Liszki, Wielka Wieś, Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca), leżących na północ od Wisły i graniczących z północnym Krakowem.
Stowarzyszenie działa obecnie na terenie 5 podkrakowskich gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki.


W ramach schematu I Leader+ zrealizowano szereg szkoleń, opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju i powołano do życia LGD "Korona Północnego Krakowa".


Stowarzyszenie jest niezależną organizacją pozarządową, do którego należą osoby ze wszystkich gmin należących do "Korony Północnego Krakowa". Swoją siedzibę ma obecnie w budynku Zespołu Szkół w Raciborowicach.Biuro LGD "Korona Północnego Krakowa" 

Raciborowice ul. Jana Długosza 36 (budynek Zespołu Szkół)
32-091 Michałowice  

info@koronakrakowa.pl
www.koronakrakowa.pl