ZAKAZ SPALANIA ZANIECZYSZCZONEGO DREWNA

W związku z pismem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Urząd Gminy Michałowice przypomina, że wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry i ścinki drewniane jak również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane stanowią odpad. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2018 r., poz. 93) ww. odpady można poddać odzyskowi na potrzeby własne (m.in. wykorzystać jako paliwo w kotłach CO) pod warunkiem, że nie są one zanieczyszczone impregnatami, klejami i powłokami ochronnymi. Stosowanie jako paliwa trocin, wiórów i ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych czy forniru jest natomiast całkowicie zabronione.

W przypadku ujawnienia procederu spalania zanieczyszczonego drewna bądź odpadków z płyt drewnopochodnych podczas kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej mieszkaniec zostanie ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.