Program "Czyste Powietrze" 2.0 weź dofinansowanie na wymianę kopciucha i termomodernizację domu

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA W RAMACH CZYSTEGO POWIETRZA


W środę 21.10.2020 r. WFOŚiGW w Krakowie uruchomił nabór wniosków w części 2 Programu "Czyste Powietrze" przeznaczony dla Beneficjentów, których dochody nie przekraczają 1960 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) oraz 1400 zł (dla gospodarstw, gdzie mieszka więcej niż 1 osoba).

Maksymalna kwota, którą można uzyskać w tej części Programu, wynosi 37 tysięcy złotych. Więcej informacji: https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-czesc-2/


Aby uzyskać dotację min. na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Osoby zainteresowane dofinansowaniem muszą złożyć (osobiście, pocztą albo przez platformę ePUAP) wniosek o wydanie takiego zaświadczenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

WAŻNE! O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Więcej informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka pod adresem:

http://gops.michalowice.malopolska.pl/aktualnosci/program-czyste-powietrze-wymagane-zaswiadczenie-o-dochodach-mozna-uzyskac-w-osrodku

oraz numerem telefonu 12 388 87 70.


Przypominamy o możliwości skorzystania z usług Ekodoradcy zatrudnionego w Urzędzie Gminy Michałowice, w tym również z jego pomocy przy wypełnianiu wniosku o uzyskanie dofinansowania
w ramach „Czystego Powietrza” oraz o rozliczenie przyznanej dotacji po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Ekodoradcą:


Kamil Frankowski

tel: 12 388 76 46, pok 13.,

email: kfra@michalowice.malopolska.pl