Nowy Program Ochrony Powietrza

Uchwalony 28 września 2020 r. nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego stanowi kolejny ważny krok
w kierunku poprawy jakości powietrza w Małopolsce.

Głównym zadaniem Programu jest poprawa jakości powietrza w jak najkrótszym czasie.


Sejmik Województwa przyjął Nowy Program Ochrony Powietrza:
https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/sejmik-wojewodztwa-malopolskiego-przyjal-nowy-program-ochrony-powietrza/


Program Ochrony Powietrza dla Małopolski 2020. Najczęściej zadawane pytania:
https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/program-ochrony-powietrza-dla-malopolski-2020-najczesciej-zadawane-pytania/