KONTROLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZAKAZU SPALANIA ODPADÓW ORAZ ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Z uwagi na trwający okres grzewczy pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice przeprowadzają kontrole kotłów centralnego ogrzewania i innych palenisk domowych w zakresie przestrzegania przez ich użytkowników zakazu spalania odpadów oraz przestrzegania ograniczeń i zakazów określonych w uchwale antysmogowej dla woj. małopolskiego. Składają się na nie zarówno kontrole systemowe, w losowo wybranych punktach adresowych, jak i interwencje zgłoszeniach mieszkańców wskazujących na podejrzenie spalania niedozwolonych paliw. Zgodnie z wymogami określonymi we wspomnianej uchwale obowiązkiem Wójta jest rokroczne skontrolowanie co najmniej 3% zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy.

Zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania odpadów (zarówno w paleniskach domowych jak
i na otwartej przestrzeni) bądź stosowania paliw niezgodnych z uchwałą antysmogową (mułów i flotów lub wilgotnego drewna) można dokonać telefonicznie pod numerem 12 388 57 40 w. 46, mailowo: acia@michalowice.malopolska.pl lub poprzez Geoportal Gminy Michałowice (skrót dostępny na stronie UG Michałowice). Poza godzinami pracy Urzędu Gminy zgłoszenia takie przyjmuje dyżurny Komisariatu Policji w Zielonkach pod numerem 12 285 01 07