Formularz ekointerwencji

W celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami, a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli uruchomiony został formularz ekointerwencji. Za pomocą strony można zgłosić naruszenie przepisów. Zgłoszenie zostanie automatycznie skierowane mailowo do właściwego organu kontroli.