AKCJA EDUKACYJNA „CZYSTE POWIETRZE – NASZA WSPÓLNA SPRAWA”

W listopadzie i grudniu 2017 na terenie Gminy Michałowice przeprowadzony został cykl zajęć dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Czyste powietrze – nasza wspólna sprawa” realizowany w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice” Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

Problem zanieczyszczenia powietrza jest coraz bardziej powszechny, dlatego tak ważnym elementem edukacji staje się edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Poprzez realizowane zajęcia chcemy zachęcić i zainspirować młodych odbiorców do podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza we własnym otoczeniu i dzielenia się wiedzą z rodzinami.

Zajęcia przeprowadzane z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technik edukacyjnych cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej.Relacja