Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowice

Wójt Gminy Michałowice informuje, iż w dniu 12 czerwca 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, a także na stronie internetowej Gminy Michałowice pod adresem https://www.michalowice.malopolska.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Michałowice http://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33/39 o pow. 0,0731 ha położona w miejscowości Górna Wieś, gmina Michałowice, powiat krakowski.


Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górna Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu - pobierz


Oświadczenie oferenta - pobierz