Informacja Wójta Gminy dot. zgłoszonych kandydatów na Sołtysa i do Rad Sołeckich


INFORMACJA

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 11 lutego 2019 roku


Na podstawie § 23 ust. 6 Statutów Sołectw Gminy Michałowice stanowiących załączniki od nr 1 do 19 do Uchwały Nr LIII/420/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018r., Wójt Gminy Michałowice informuje, że zostali zgłoszeni następujący kandydaci na sołtysa oraz kandydatów do rad sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy - pobierz


Więcej informacji