Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach realizuje projekt Wspieraj Seniora

Szanowna Seniorko, Szanowny Seniorze


informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach przystąpił do realizacji rządowego ogólnokrajowego programu „Wspieraj Seniora”.


Formy wsparcia oferowane Seniorom

W ramach tego programu oferujemy naszym Seniorom pomoc w tych czynnościach, które są związane z wyjściem z domu, a w szczególności:

 • pomoc w zakupie i dostarczeniu do domu niezbędnych produktów spożywczych, artykułów podstawowej potrzeby, leków czy środków higieny osobistej,
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (o ile nie wymaga to posiadania odrębnego upoważnienia czy udostępnienia danych wrażliwych), opłaceniu rachunków, wysłanie poczty,
 • pomoc w wyprowadzeniu psa czy wypożyczeniu książek z biblioteki, itp.


WAŻNE!

Zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa (za rozliczeniem) koszt samych zakupów, leków czy opłat.

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.


Adresaci Programu

Pomoc oferowana przez nasz Ośrodek, skierowana jest do Seniorów w wieku powyżej 70 roku życia mieszkających na terenie gminy Michałowice, którzy z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, zdecydowali się, w trosce o swoje zdrowie, pozostać w domu.

W szczególności jest ona dedykowana osobom zamieszkującym samotnie, którzy za pośrednictwem rodziny lub innym sposobem nie mogą zabezpieczyć swoich potrzeb.

W wyjątkowych przypadkach pomoc w ramach Programu może zostać udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

Z Programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują od nas wsparcie w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ich miejscu zamieszkania. 


Czas trwania Programu

Program realizowany jest do 31 grudnia 2020 r


SENIORZE ! ZOSTAŃ W DOMU. NIE LEKCEWAŻ ZAGROŻENIA. TWOJE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE! 

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?


KROK 1

Seniorze zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz sobie datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie na infolinii przekaże Twoją prośbę o pomoc do naszego Ośrodka za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.
 • Możesz swoje potrzeby zgłosić również bezpośrednio do Ośrodka w godzinach pracy, tj. 8:00 – 16:00 pod numer 12 388 87 70 lub 512 076 652, choć rekomendowany jest kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

KROK 2

 • Pracownik naszego Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda Tobie datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię, a Ty sprawdzisz czy zgadza się z tym, co sobie zapisałeś.

Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę i godzinę wizyty.

 • Podczas rozmowy telefonicznej pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • Jeśli Twoja prośba będzie dotyczyła zrobienia zakupów czy opłacenia rachunków, pracownik naszego ośrodka podczas tego pierwszego kontaktu ustali indywidualnie zasady i sposób rozliczania.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń do naszego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3

 • Przyjdzie do Ciebie osoba, którą nasz ośrodek pomocy społecznej wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko, a Ty sprawdzisz czy zgadza się z tym, co sobie zapisałeś.
 • Nasz pracownik odbierze od Ciebie listę zakupów, rachunki do opłacenia oraz środki finansowe na ich zrealizowanie. Środki finansowe będą odebrane od Ciebie za pokwitowaniem przed dokonaniem zakupów czy opłaceniem rachunków.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę i zachowuj dystans oraz w miarę możliwości używaj jednorazowych rękawiczek.

KROK 4

 • Na tym etapie odbierasz zakupy lub opłacone blankiety rachunków. Wraz z naszym pracownikiem sprawdź proszę czy wszystko się zgadza, tj. czy zakupy zgadzają się z rachunkami za nie oraz czy wszystkie opłaty za media zostały zrealizowane. Sprawdź proszę wspólnie z naszym pracownikiem wydatkowane środki finansowe.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę i zachowuj dystans oraz w miarę możliwości używaj jednorazowych rękawiczek.


PAMIĘTAJ!!!

Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów czy koszt Twoich rachunków za media. Pozostałe usługi są nieodpłatne.

Zakupy zostaną dostarczone do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Z pomocy w ramach Programu możesz skorzystać wielokrotnie, a częstotliwość w tym zakresie zostanie z Tobą ustalona przez pracownika Ośrodka.