Zebrania Sołeckie

Rozpoczynają się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy gminy Michałowice zadecydują, na jakie zadania przeznaczyć fundusz sołecki w kolejnym roku jego realizacji.


W 2022 roku będzie to kwota ponad 737 tys. złotych, która rozdysponowana zostanie wśród 19 sołectw. Będzie to już kolejny (jedenasty) rok realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Michałowice.


Zgodnie z obwiązującą ustawą o Funduszu Sołeckim, przedsięwzięcia powinny służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.


Informacje o terminach zebrań w poszczególnych sołectwach przekazywane są przez sołtysów oraz zamieszczane na stronie internetowej urzędu gminy.


Poniżej terminy najbliższych zebrań sołeckich:


 • 10.09.2021
  godz. 17.30 Prawda (domek na placu zabaw)
  godz. 19.00 Raciborowice (OSP)

 • 11.09.2021
  godz. 17.00 Wilczkowice (OSP)
  godz. 18.00 Kozierów

 • 12.09.2021
  godz. 15.00 Kończyce (boisko)
  godz. 16.00 Więcławice (altana za remizą)
  godz. 17.00 Pielgrzymowice (plac zabaw)

 • 15.09.2021
  godz. 18.00 Michałowice II (OSP)

 • 17.09.2021
  godz. 18.00 Michałowice III Biblioteka Publiczna w Michałowicach (sala kinowa)
  godz. 19.00 Wola Więcławska (OSP)
 • 18.09.2021
  godz 17.00 Książniczki (OSP)
  godz. 18.00 Górna Wieś (świetlica)
 • 19.09.2021
  godz. 16.00 Zagórzyce (OSP)
  godz. 17.00 Masłomiąca (świetlica)
  godz. 18.00 Młodziejowice (świetlica)
 • 24.09.2021
  godz. 18.00 Michałowice I Biblioteka Publiczna w Michałowicach (sala kinowa)

Serdecznie zachęcamy do udziału w zebraniach sołeckich.

Ze względu na trwający stan epidemii i związane z tym ograniczenia przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych.


Grafika w kolorystyce czerwonej z informacja o zebranich wiejskich