Dzień zdrowia 29.10.2021

Zapraszamy mieszkanki powiatu krakowskiego na bezpłatne badania finansowane ze środków Powiatu Krakowskiego, które odbędą się 29.10.2021 r.


Cele programów

 • Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat profilaktyki raka piersi oraz raka tarczycy
 • Poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej Mieszkańców Powiatu Krakowskiego
 • Zwiększenie wykrywalności wczesnych przypadków raka sutka oraz tarczycy
 • Zwiększenie zgłaszalności do badań przesiewowych
 • Ułatwienie dostępu do badań mieszkańcom terenów wiejskich

Kryteria:

 • Programy profilaktyki realizowane są ze środków Powiatu Krakowskiego na terenie jego Gmin.
 • Populacja objęta programem mammograficznym – kobiety, Mieszkanki Powiatu Krakowskiego w wieku 40-49 lat (ur.1981-72) – bezpłatne badanie co dwa lata oraz w wieku powyżej 69 lat (ur. przed rokiem 1952) - bezpłatne badanie co rok.
 • Populacja objęta programem badań tarczycy – kobiety, Mieszkanki Powiatu Krakowskiego w wieku powyżej 25 lat (urodzone prze rokiem 1996 włącznie) - bezpłatne badanie co rok, pakiet badań obejmuje: badanie USG tarczycy z oznaczeniem poziomu TSH w krwi – nie trzeba być na czczo.

ILOŚĆ BADAŃ OGRANICZONA!
Wymagane przy badaniu:

 • numer PESEL - dowód osobisty
 • potwierdzenie zamieszkania (zameldowania) na terenie Powiatu Krakowskiego

Rejestracja - informacja: 12 633 02 18, 503 777 651


Organizacja i przebieg akcji.

 • Rejestracja na badanie odbywa się telefonicznie na wskazane numery.
 • W trakcie badań w pierwszej kolejności badani są pacjenci zarejestrowani.
 • Pacjenci zapisywani są w centrum rejestracyjnym blokami godzinowymi, tj. na 9-tą, na 10-tą
 • Przed badaniem pacjenci muszą wypełnić ankietę zgłoszenia do programu zdrowotnego.
 • Wyniki badań będą przesłane pocztą na adres umieszczony w ankiecie badania.

Wykonawca badań:
Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o., ul. Prądnicka 50A, Kraków 31-202, tel. 12 633 02 18


MAMMOBUS: Urząd Gminy, Plac J.Piłsudskiego 1 - parking, parking od 10.00 do 18.00

 • badania mammograficzne co 2 lata dla kobiet 50-69 lat – finansuje NFZ
 • badania mammograficzne co 2 lata dla kobiet 40-49 lat – finansuje POWIAT KRAKOWSKI
 • badania mammograficzne co rok dla kobiet powyżej 69 lat – finansuje POWIAT KRAKOWSKI

BADANIA PROFILAKTYCZNE: Biblioteka Publiczna Plac J.Piłsudskiego 2, zapraszamy do sali od 14.00 do 18.00

 • badania w zakresie analizy gęstości kości – densytometr
 • badania w kierunku wczesnego wykrycia chorób tarczycy dla kobiet w wieku powyżej 25 lat - finansuje POWIAT KRAKOWSKI
 • badania w zakresie analizy składu ciała – waga antropometryczna

Grafika przedstawia kobiety w różnym wieku w rózowych podkoszulkach zapraszając na bezpłatne badania mammograficzne