Edukacyjna Gmina Małopolski

CZYM SĄ KOMPETENCJE KLUCZOWE I DLACZEGO ICH ROZWIJANIE JEST TAKIE WAŻNE?


Kompetencje kluczowe opisują potrzebną i niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy człowieka dorosłego, by mógł on swobodnie funkcjonować w otaczającej i ciągle zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Stanowią one odpowiedź na wyzwania współczesnego świata jakimi są:


- szybkie zmiany
- rozwój nauki i techniki
- kryzys autorytetów
- niejasna przyszłość
- decentralizacja
- wielość łatwo dostępnych danych
- indywidualizacja


Biorąc pod uwagę m.in. dynamikę zmian społecznych, rynku pracy, rozwoju nowych technologii, wyłonionych zostało 8 kompetencji kluczowych:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
  • kompetencje językowe;
  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
  • kompetencje cyfrowe;
  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
  • kompetencje obywatelskie;
  • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
  • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Każdy z nas posiada pewne zasoby, które pomagają nam z sukcesem dokonywać zmian w życiu. Mówimy tutaj
o samoświadomości, otwartości na nowe doświadczenia oraz wartościowych relacjach.

Wraz z wiekiem, jeśli chcemy pozostać konkurencyjni i kreatywni, musimy stale dbać o swój rozwój. Pierwszym krokiem do zmiany sytuacji jest zrozumienie wartości jaką przyniesie zdobycie nowej umiejętności. Może to być np.szkolenie językowe lub z obsługi komputera, szkolenie branżowe czy też kurs na prawo jazdy. Każda zmiana to złożony proces, który wymaga czasu, determinacji, dyscypliny oraz gotowości na mierzenie się z trudnościami. Regularne doskonalenie kompetencji sprawia, ze nie tylko wzbogacamy swoja wiedzę ale również zyskujemy więcej pewności siebie.


Rozwój kompetencji – niezależnie od wieku – motywuje, inspiruje i pozwala cieszyć się wykonywaną pracą.
Więcej informacji:https://www.kierunek.pociagdokariery.pl