Archiwum: SIERPIEŃ

Zmiana rozkładu jazdy linii M1
data publikacji 2021-08-30

Zmiana rozkładu jazdy linii M1

Od 30 sierpnia tj. poniedziałek, nastąpi zmiana rozkładu jazdy linii M1. Zmiana rozkładu spowodowana jest okresową zmianą rozkładu jazdy PKP. Równocześnie na kierunku Łuczyce - Górna Wieś, uruchomiony zostaje nowy przystanek Michałowice P+R.  Przystanek znajduje się w Michałowicach na nowo wybudowanym Parkingu P&R Michałowice. Na przystanku tym, będzie można się przesiąść na uruchamianą również 30 sierpnia nową linię  aglomeracyjną przyśpieszoną nr 307.   Linia kursować będzie z częstotliwością co 15 minut w godzinach...

czytaj więcej...
Dyżur Ekodoradcy
Gminy Michałowice w Sieborowicach
data publikacji 2021-08-26

Dyżur Ekodoradcy Gminy Michałowice w Sieborowicach

Podczas zebrania sołeckiego w miejscowości Sieborowice w dniu 27.08.2021r. od godz. 18.00dyżur będzie pełnił Ekodoradca Gminy Michałowice. Ekodoradca pomoże wypełnić wniosek niezbędny do otrzymania dofinansowania do wymiany starego kotła na paliwo stałe, docieplenia budynku, wymiany okien i drzwi w ramach programu Czyste Powietrze. ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z EKOPORADY! PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WYMIANY KOTŁA BEZKLASOWEGO DO KOŃCA 2022 ROKU

czytaj więcej...
Otwarcie PSZOK od 1 września 2021r.
data publikacji 2021-08-25

Otwarcie PSZOK od 1 września 2021r.

Szanowni Mieszkańcy, W dniu 1 września b.r. zostanie uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Michałowice zlokalizowany pod adresem ul. Tadeusza Strumiłły 144 w Książniczkach. PSZOK będzie świadczył usługi przez 5 dni w tygodniu (od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-16:00), z wyłączeniem dni wolnych od pracy. W PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne zebrane i dostarczane w sposób selektywny, wytworzone przez...

czytaj więcej...
data publikacji 2021-08-23

XXXVII Sesja Rady Gminy Michałowice, odbędzie się w dniu: 30 sierpnia 2021 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Michałowice. -pobierz Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/74/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz...

czytaj więcej...
Oddział Małopolski PFRON wspiera
osoby z niepełnosprawnościami
data publikacji 2021-08-23

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Rehabilitacja kompleksowa”. Formy wsparcia przewidziane w programach PFRON dotyczą likwidacji barier...

czytaj więcej...
Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
data publikacji 2021-08-20

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety znajdujące się pod następującym linkiem   https://docs.google.com/forms/d/1l3QYc5gzm7RWRCfr3eGKF8YdZzcjWc31h30Q2OJgLzk/edit?usp=sharing dotyczącej efektów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa 10 minut.  Z góry dziękujemy za pomoc! Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

czytaj więcej...
Nieodpłatna pomoc prawna
data publikacji 2021-08-20

Nieodpłatna pomoc prawna

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że dla mieszkańców Gminy Michałowice istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej adwokatów lub radców prawnych. Od stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Krakowskiego - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – działa bowiem 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących swoim...

czytaj więcej...
MARR: konferencja „Rozum i serce w biznesie”
data publikacji 2021-08-19

MARR: konferencja „Rozum i serce w biznesie”

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Rozum i serce w biznesie”, która odbędzie się w dniu 9 września 2021 r. o godz. 10:00 - 12:30 Szczegółowe informacje oraz rejestracja na: marr.pl/mfe

czytaj więcej...
data publikacji 2021-08-19

Zebranie Wiejskie w Sieborowicach

Zebranie Wiejskie w Sieborowicach  odbędzie się  27 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 18.00 na placu zabaw. Tematy zebrania: - podział funduszu sołeckiego na 2022 r.   - przeniesieni środków funduszu sołeckiego z 2021 r. - sprawy bieżące

czytaj więcej...
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
data publikacji 2021-08-18

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Właściciele lub zarządcy budynków istniejących w których źródła ciepła i spalania zostały uruchomione do 30.06.2021 r. są zobowiązani złożyć deklaracje w terminie do 30.06.2022 r. W przypadku zainstalowania źródła ciepła i spalania po 1.07.2021 r. należy złożyć deklarację w...

czytaj więcej...