Postęp prac przy Budowie Publicznego przedszkola w Michałowicach

Każdego dnia z radością monitorujemy postęp prac przy budowie publicznego przedszkola w Michałowicach na ul. Jana Pawła II.
Do chwili obecnej wykonane zostały zgodnie z harmonogramem następujące prace na obiekcie przedszkola:

 • niwelacja terenu
 • wjazd na działkę i warstwy podbudowy pod drogi
 • mur oporowy
 • wzmocnienie podłoża pod budynek palami
 • kanalizacja deszczowa wraz z montażem zbiorników retencyjnych
 • przyłącz wody od sieci gminnej do studni wodomierzowej
 • kanalizacja sanitarna i tłuszczowa zewnętrzna z montażem separatora i zbiorników
 • płyta fundamentowa i kanalizacja pod podsadzkowa
 • wykonano roboty żelbetowe parteru.
 • wykonano nośne ściany murowe parteru.
 • trwają prace nad przygotowaniem i wykonaniem stropu nad parterem


Zdjęcie budowy przedszkola

Zdjęcie przedstawia teren budowy przedszkola

Zdjęcie terenu budowy przedszkola publicznego