Komunikat Wójta Gminy Michałowice dotyczący Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Wójt Gminy Michałowice - Gminny Komisarz Spisowy przypomina wszystkim rolnikom, iż od 1września 2020 r. do 30 listopada trwa POWSZECHNY SPIS ROLNY według stanu na dzień 30.06.2020 r. Spis Rolny jest obowiązkowy i dotyczy każdego gospodarstwa rolnego prowadzącego działalność rolniczą.Podstawowa formą spisu jest samospis internetowy. Ankieta spisowa dostępna jest pod adresem. spisrolny.gov.pl. Istnieje także możliwość dokonania spisu telefonicznego  (pod numerem 22 279 9999) lub korzystając z punktu spisowego w Urzędzie Gminy.


Od 1 października 2020 r. rozpoczyna się trzecia forma Spisu Rolnego, wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych, którzy odwiedzą gospodarstwa rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. Proszę o życzliwe przyjęcie rachmistrzów i współpracę w celu sprawnego przeprowadzenia spisu gospodarstwa.


Wszystkie informacje przekazane podczas spisu objęte są tajemnicą statystyczną.


Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Wójt Gminy Michałowice

                                                                                                                                                                                                          Antoni Rumian