Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Michałowice

Wójt Gminy Michałowice


Informuje, o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 25 lutego 2020 roku do dnia 17 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1. Ponadto, informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl, http://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/.


Wykaz nieruchomości