Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie o zasadach przemieszczania i wprowadzania do obrotu ziemniaków