Zaproszenie na Zebranie Wiejskie w Książniczkach

Sołtys Książniczek serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie które odbędzie się 22 sierpnia 2019 r. o godzinie 18.00 w budynku OSP


Porządek zebrania
1.Otwarcie zebrania. 
2.Przyjecie porządku zebrania. 
3.Przekazanie informacji o planowanej przez UG Michałowice inwestycji pn. " Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice"
4. Dyskusja i wnioski. 
5.Zamknięcie zebrania.