XV Sesja Rady Gminy Michałowice

XV Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 30 października 2019r., o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok - pobierz
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2026 - pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji do jednostki OSP Wilczkowice - pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki numer 275/1, położonej w miejscowości Michałowice, gmina Michałowice - pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Liliowa w miejscowości Pielgrzymowice - pobierz
 12. Dyskusja wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=malopols...


Poniżej zalecenia usługodawcy Centrum Realizacji Video crv.pl, realizującego usługę transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy crv.pl, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana. Archiwum nagrań sesji jest udostępnione na serwerze nadawcy – firmy crv.pl.