Informacja dla mieszkańców biorących udział w projekcie OZE

W dniu 14 października nastąpiło otwarcie ofert w ramach drugiego postępowania przetargowego.

Informacja z otwarcia ofert dostępna jest na BIP-ie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca:
https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1657370,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html- dokument pdf pn. "Informacja z otwarcia ofert".

Komisja przetargowa rozpoczyna ocenę złożonych ofert o efektach prac komisji będziemy Państwa na bieżąco informować.