OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

                                                                                                 OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach
z dnia 28 września 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Michałowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Michałowicach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Michałowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Gminna Komisja Wyborcza w Michałowicach podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata stwierdzającego fakt jego służby w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Okręg wyborczy Nr 1

1.

PRZENIOSŁO Agnieszka Maria, lat 46, zam. Michałowice,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 102.

GAJOCH Daniel Dariusz, lat 42, zam. Michałowice,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 2

1.

FLOREK Marcela Maria, lat 30, zam. Michałowice,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 102.

BROWARNIK Renata Danuta, lat 47, zam. Michałowice,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 3

1.

PUCHALSKA-WILK Zofia Barbara, lat 64, zam. Michałowice,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 4

1.

BUBKA Adam Marian, lat 64, zam. Michałowice,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 22.

KRÓL Arkadiusz Kazimierz, lat 45, zam. Michałowice,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 103.

NOWAK Jacek, lat 66, zam. Michałowice,

zgłoszony przez KWW NASZA GALICJA - Lista nr 184.

ZĘBALA Elżbieta Teresa, lat 56, zam. Michałowice,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 5

1.

GRABOWSKI Andrzej Jerzy, lat 49, zam. Michałowice,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 102.

WESOŁOWSKA Wanda Janina, lat 65, zam. Michałowice,

zgłoszona przez KWW MICHAŁOWICE - TO MY - Lista nr 20Okręg wyborczy Nr 6

1.

RODZEŃ Grzegorz Ryszard, lat 38, zam. Michałowice,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 102.

CIELECKA Elżbieta Anna, lat 53, zam. Górna Wieś,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 7

1.

DĄBROWSKA Ewa Renata, lat 42, zam. Zerwana,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 102.

DYLĄG Eleonora, lat 56, zam. Zerwana,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 8

1.

WÓJCIK Małgorzata Irena, lat 54, zam. Wilczkowice,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 102.

BEDNARCZYK Alicja Zofia, lat 52, zam. Kozierów,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 9

1.

KOZŁOWSKI Marek Józef, lat 58, zam. Masłomiąca,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10,

złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy2.

DONIEC-CYGAN Beata Danuta, lat 42, zam. Masłomiąca,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 10

1.

MICHALSKI Edward Józef, lat 64, zam. Młodziejowice,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 102.

SZYDŁOWSKA Aneta Agnieszka, lat 44, zam. Młodziejowice,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 11

1.

JANAS Grzegorz Marian, lat 35, zam. Pielgrzymowice,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 102.

KRAWCZYK Ewa Teresa, lat 57, zam. Pielgrzymowice,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 12

1.

PODYMKIEWICZ Maciej Józef, lat 37, zam. Więcławice Dworskie,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 22.

SZYDŁO Ryszard Robert, lat 43, zam. Więcławice Dworskie,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 103.

BIŃCZYCKA-KOŁACZ Iwona Magdalena, lat 41, zam. Więcławice Dworskie,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 13

1.

FRANCZAK Robert Artur, lat 57, zam. Zagórzyce Stare,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 102.

DYNA Władysław Andrzej, lat 59, zam. Sieborowice,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 14

1.

MAJEWSKI Jarosław Jacek, lat 49, zam. Książniczki,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 102.

MORYŚ Jerzy Józef, lat 65, zam. Kończyce,

zgłoszony przez KWW NASZA GALICJA - Lista nr 183.

JUREK Adam Jan, lat 44, zam. Książniczki,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 19Okręg wyborczy Nr 15

1.

GRABCZYK Anna Jolanta, lat 47, zam. Raciborowice,

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 22.

FLUDER Jakub Józef, lat 35, zam. Raciborowice,

zgłoszony przez KWW NASZA GALICJA - Lista nr 183.

WIŚNIEWSKA Gabriela Katarzyna, lat 42, zam. Raciborowice,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE - Lista nr 194.

POZNAŃSKI Dariusz, lat 53, zam. Raciborowice,

zgłoszony przez KWW "RACIBOROWICE" - Lista nr 21                                                                                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                                                                             Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                                                                                                        w Michałowicach


                                                                                                                                                                                Dorota Barbara Mirochna