Apel do mieszkańców w sprawie jakości paliw stałych używanych do ogrzewania domów

Szanowni Mieszkańcy,

Z uwagi na zbliżający się kolejny okres grzewczy przypominam, że dbałość o jakość powietrza to nasza wspólna sprawa i wymaga zaangażowania wszystkich mieszkańców.

Przypominam, że od 1 lipca 2017 r. w Małopolsce zakazane jest spalanie mułów i flotów węglowych, czyli paliw, w których udział węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%, a także drewna o wilgotności powyżej 20% (w praktyce – sezonowanego mniej niż 2 lata). Dlatego też kolejny raz apeluję, aby zwracać uwagę na jakość kupowanego opału i nie spalać w domowych kotłach węgla o złej jakości oraz mokrego drewna.

Zwracam również uwagę na określony w ustawie o odpadach zakaz spalania odpadów m. in. zielonych (trawy, liści, gałęzi) zarówno w domowych paleniskach, jak i bezpośrednio na działkach. Odpady te powinny być oddzielnie zbierane, a firma odbierająca odpady komunalne zabiera je sprzed posesji w terminie pierwszego odbioru w danym miesiącu. Bezpośrednio z danej nieruchomości odbierane są maksymalnie 4 worki z odpadami zielonymi, natomiast każdą ich ilość można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Książniczkach, czynnego w sezonie wegetacyjnym w cztery soboty w miesiącu. Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest jednak ich zagospodarowanie na własnej działce, wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji, w przydomowym kompostowniku.


Antoni Rumian

Wójt Gminy Michałowice