Zakończenie prac konserwatorskich drewnianego krzyża z 1881 roku w Masłomiącej

Zakończone zostały prace  konserwatorskie drewnianego krzyża przy ulicy Długiej w Masłomiącej, które realizowane były w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  "KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2018"  zadanie pn. "Przeprowadzenie prac konserwatorskich drewnianego krzyża z 1881 roku usytuowanego w Masłomiącej". Wykonanie prac konserwatorskich, których koszt wyniósł  19 000 złotych zostało sfinansowane z budżetu Gminy Michałowice w kwocie 13 000 złotych. Na pozostałą cześć kwoty (6000 złotych)  Gmina otrzymała z budżetu województwa małopolskiego


W ramach prac konserwatorskich wykonano m.in. :


 • Specjalistyczne badaia stratygraficzne.
 • Dezynfekcję elementów drewnianych.
 • Dezynsekcję elementów drewnianych.
 • Usunięcie wtórnych reperacji krzyża.
 • Impregnację wzmacniająca drewna.
 • Konsolidację poszczególnych elementów drewnianych /sklejenie obluzowanych łączeń.
 • Uzupełnienie ubytków drewna.
 • Rekonstrukcję nie zachowanych elementów krzyża.
 • Uzupełnienie/rekonstrukcję dekoracji kolorystycznej.
 • Kompleksową konserwację elementów metalowych (zadaszenie, ogrodzenie, titulus).
 • Betonowego fundament.
 • Wykonanie specjalnego stalowego posadowienia,  umożliwiającego stabilne osadzenie drewnianego krzyża na betonowym postumencie.
 • Zabezpieczenie hydrofobowe drewna.

Prace przeprowadzone przez dyplomowanego konserwatora zabytków dra Mariusza Wronę trwały od maja  do października 2018 r.Stan obecny

Stan z marca 2018 r