Nowy sprzęt dla OSP Zagórzyce i Wola Więcławska

W dniu 19.11.2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Gminnego w Michałowicach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,  na którym Wójt Gminy Michałowice Antoni RUMIAN przekazał sprzęt zakupiony w ramach Konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018” współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna z Woli Więcławskiej otrzymała 3 komplety odzieży ochronnej do działań ratowniczych w składzie ; wysokiej jakości ubrania typu NOMEX, buty, kominiarka, rękawice i hełmy z kompletnym oświetleniem. OSP Zagórzyce natomiast wzbogaciła o nową pompę szlamową Honda WT30X. całość sprzętu posiada certyfikaty dopuszczające do działań ratowniczo-gaśniczych.

Doposażenie strażaków w taki sprzęt zwiększa bezpieczeństwo strażaków ratowników i jednocześnie pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych. Gratulujemy.