Wyniki II Otwartego Konkursu Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2018

Dnia 19 lipca 2018 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny 8 złożonych w konkursie wniosków i podjęła następujące decyzje:


W związku ze stwierdzeniem iż, wszystkie 8 wniosków spełnia wymogi formalne i merytoryczne  niniejszego naboru wniosków, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania,  działalność w zakresie rozwoju sportu, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych a także sposób realizacji zadania, tzn. by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Michałowice, środki finansowe przyjęto w następujących kwotach:


1)  LUDOWY KLUB SPORTOWY POLONIA WILCZKOWICE - piłka nożna       7 000,00 zł 

2)  LUDOWY KLUB SPORTOWY POLONIA WILCZKOWICE - tenis stołowy    8 000,00 zł

3)  KLUB SPORTOWY MICHAŁOWIANKA                                                          40 000,00 zł      

4)  LUDOWY KLUB SPORTOWY GALICJA RACIBOROWICE                             32 000,00 zł

5)  PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JAKUB" - szermierka                                5 500,00 zł

6)  PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JAKUB" - tenis                                           1 000,00 zł

7)  PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JAKUB" - łucznictwo                                 2 000,00 zł

8)  PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JAKUB" - piłka                                           4 500,00 zł