Michałowice wysoko w rankingach dotyczących kultury

W ostatnich dniach zostały opublikowane dwa rankingi dotyczące zaangażowania samorządów w kulturę. W obydwu gmina Michałowice uplasowała się w czołówce.

W rankingu pisma samorządowego Wspólnota w kategorii gmin wiejskich gmina Michałowice została sklasyfikowana na 64 miejscu w kraju, wśród 1559 gmin tego rodzaju. Wśród gmin wiejskich województwa małopolskiego zajęliśmy 2 miejsce za gminą Bolesław (41 w rankingu). Wydatki na kulturę w latach 2015-2016 per capita wyniosły w naszej gminie 438,55 zł i stanowiły 6,55% budżetu.

Ranking wydatków JST na kulturę pisma Wspólnota obejmuje 2 lata – 2015 i 2016 rok. Dane zostały zebrane i opracowane przez Dział Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury na podstawie sprawozdań budżetowych przekazywanych przez JST do Ministerstwa Finansów. Pod uwagę wzięto wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki zostały przeliczone na osobę (liczba mieszkańców poszczególnych regionów pochodzi z danych GUS na koniec 2016 roku). Gminy podzielono na pięć kategorii: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie,  miejsko-wiejskie i wiejskie.

Drugi ranking nazywa się „Zaangażowanie samorządów w kulturę” i został opracowany przez Narodowe Centrum Kultury. Ranking został oparty o dane z lat 2015-2016 i uwzględnia zarówno dane finansowe, jak również dane na temat życia kulturalnego w poszczególnych gminach.


Składowe rankingu:


składowa „działalność i uczestnictwo w kulturze” (waga 0,5);


składowa „wydatki na kulturę per capita” (waga 0,25);


składowa „udział kultury w budżecie” (waga 0,25).


W składowej „działalność i uczestnictwo w kulturze” mieszczą się:


imprezy oświatowe w muzeach ogółem na 1000 mieszkańców (waga 0,143);


zwiedzający muzea i oddziały na 1000 mieszkańców (waga 0,143);


uczestnicy imprez artystyczno – rozrywkowych na 1000 mieszkańców (waga 0,143);


uczestnicy imprez w domach kultury na 1000 mieszkańców (waga 0,143);


grupy artystyczne w domach kultury na 1000 mieszkańców (waga 0,143);


czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności (waga 0,143);


wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach (waga 0,143).


Ranking opracowany został dla 12 kategorii gmin wyróżnionych ze względu na dwa kryteria: typ gminy oraz kryterium zamożności. Gmina Michałowice została sklasyfikowana w kategorii gminy wiejskie o średniej zamożności na miejscu 13 na 779 wszystkich gmin w tej kategorii. W województwie małopolskim byliśmy zdecydowanie najlepsi.

Wysokie pozycje w obydwu rankingach to zasługa Centrum Kultury i Promocji oraz Biblioteki prężnie działających w nowym budynku w Michałowicach. Do sukcesu przyczyniły się także silne organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, przede wszystkich Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Wieniawa, realizujące projekt nauki gry na instrumentach dla dzieci oraz Stowarzyszenie Pełna Chata, prowadzące w Więcławicach Strażnicę Kultury.

Warto zwrócić uwagę, że ranking obejmuje jeszcze rok 2015, kiedy to nasze instytucje kultury dopiero zaczynały funkcjonować w nowej siedzibie.

Więcej o obydwu rankingach na:

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/justyna_kaminska/Andrzej_Gniadkowski/Ranking_nr_7-2018_Wydatki_na_kulture.pdf

http://www.nck.pl/badania/aktualnosci/zaangazowanie-samorzadow-w-kulture-ranking-gmin-2018