IV Sesja Rady Gminy Michałowice

IV Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 27 grudnia br. o godz. 1500 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek  obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z III Sesji Rady Gminy Michałowice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2029.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/319/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki w latach 2018 i 2019 .
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Michałowice nr LIII/416/2018 z dnia 29 października 2018r w sprawie  przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy - pobierz
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2018r., w sprawie powołania Komisji Rady Gminy - pobierz
  9. Dyskusja wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.


Transmisja z obrad: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=malopols...

 

Poniżej zalecenia usługodawcy Centrum Realizacji Video crv.pl, realizującego  usługę transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy crv.pl, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana. Archiwum nagrań sesji jest udostępnione na serwerze nadawcy – firmy crv.pl.