Poświęcenie kapliczki Matki Bożej w Sieborowicach

Poświęcenia kapliczki Matki Bożej w Sieborowicach dokonał w dniu 12 października ks. Ryszard Honkisz kustosz Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach.

Fundatorami kapliczki Matki Bożej w Sieborowicach byli małżonkowie: Bolesław Poraj-Zakrzeński (ur. w roku 1848 – zm. 15 I 1924 w Sieborowicach) – b. Prezes Tow. Kredytowego Ziemskiego w Kielcach, b. Prezes Tow. Rolniczego Kieleckiego; b. Radca Komitetu Tow. Kredytowego Ziemskiego w Warszawie oraz Maria z Gorczyńskich – Zakrzeńska (ur.w 1850 roku – zm. w Sieborowicach w roku 1939).

Kapliczkę wystawiono w 1905 roku, jako wotum wdzięczności za drugiego syna – Władysława (pierwszy syn – Genio, ur. 30 XII 1875r., zmarł w wieku 7 lat, 26 VI 1882 roku).

Kapliczka w całości wykonana jest z wapienia pińczowskiego w formie prostego, symetrycznego obelisku na którym usytuowano pełno plastyczną rzeźbę Matki Bożej. Oprawa architektoniczna złożona z kilkustopniowego cokołu, trapezoidalnej części trzonowej oraz zwieńczenia stanowiącego równocześnie bezpośrednią podstawę figurę Matki Boskiej.

W centralnej części umiejscowiono formowana wgłębnie inskrypcję fundacyjną. Widoczne nawarstwienia wskazują, że kapliczkę kilkakrotnie remontowano. Posadowienie betonowe oraz uzupełnienia zaprawą betonową wskazywały, że całośćkapliczki w bliżej nieznanym czasie została zdemontowana. Brak bliższych informacji a temat przyczyn i okoliczności które wymusiły konieczność wykonania nowego posadowienia. Domniemywa się, że mogło być to spowodowane fatalnym stanem posadowienia lub modernizacją drogi przy której była usytuowana.

Kapliczka kilkukrotnie przemalowywana-głównie farbami akrylowymi. Powłoki malarskie łuszczyły się, odsłaniając ogrom zniszczeń: ( zarysowania, ubytki pęknięcia, spękana, dezintegracja strukturalna kamienia, betonowe uzupełnienia np. nieudolna rekonstrukcja – dłoni). Szczególnie na wysokości cokołu i części trzonowej występowały rozległe pęknięcia wywołane prawdopodobnie korozją metalowych kotwień.


Prace konserwatorskie kapliczki przeprowadzone przez dyplomowanego konserwatora zabytków mgr Mariusza Wronę trwały od kwietnia do września 2017 r. Celem prac było przywrócenie dobrego stanu technicznego oraz estetycznego monumentu, a także optymalne zahamowanie czynników niszczących. Z uwagi na stan zachowania oraz status zabytku, zgodnie z założonym programem prac, konserwacja miała charakter pełnowymiarowy.

Monument, głownie ze względu na zły stan techniczny elementów posadowienia, został w pełni zdemontowany. Powstałe w konsekwencji intensywnej korozji stalowych kotwień spękania, pęknięcia kamienia bezpośrednio zagrażały stabilności konstrukcyjnej kapliczki.

Zasadnicze zabiegi konserwatorskie rozpoczęły się od usunięcia, wtórnych nawarstwień pokrywających powierzchnię kamienia. Usuwanie grubych warstw przemalowań (olejnych, wapiennych, akrylowych) tudzież zacierek cementowych,poprzedzono szczegółową analizą stratygraficzną weryfikująca pierwotny warsztat artystyczno - technologiczny twórcy. Żmudne zabiegi usuwania nawarstwień ujawniły nieodczuwalny do tej pory detal rzeźbiarski oraz naturalną teksturę i kolorystykę kamienia.

Podczas prac wykonano ponadto szereg działań o charakterze ratunkowym. Zdefragmentowane elementy sklejono. Silnie zdegradowaną, lokalnie nie czytelną inskrypcje fundacyjną uzupełniono i uczytelniono. Masą sztucznego kamienia uzupełniono również ubytki kamienia bezpośrednio wpływające na czytelność formy rzeźbiarskiej oraz jej techniczną trwałość. Całość w ramach prewencji konserwatorskiej zaimpregnowano hydrofobowo.

W ramach aranżacji konserwatorskiej betonowy fundament udekorowano łamaną okładziną kamienną.

W najbliższym czasie zamontowane zostaną także elementy iluminacji. Całość prac konserwatorskich, których wartość to 17 700 złotych sfinansowana została przez gminę Michałowice.