Widowisko historyczne „Bitwa Racławicka” z okazji Roku Kościuszkowskiego

     Malował, rzeźbił, szydełkował, walczył o prawa Indian, grał na klawesynie, skomponował 3 utwory i… nie lubił się portretować. Większość z nas zna go przede wszystkim jako dowódcę w Bitwie pod Racławicami. A jaki był Tadeusz Kościuszko w oczach mieszkańców naszych pobliskich wsi? Tego dowiedzieć się będzie można w niedzielę 2 kwietnia o godz. 18.00. Zapraszamy na teatralno-filmowe widowisko historyczne „BITWA RACŁAWICKA”!

Inscenizacja, przygotowana przez Zespół Teatralny Rodziny Kolpinga z Luborzycy, opowiada o czasach Powstania Kościuszkowskiego w 1794 roku z perspektywy udziału w nim mieszkańców Luborzycy i okolicznych wsi. Tradycja ludowa zachowała liczne dowody pamięci tych ważnych dla Polski chwil. Wśród aktorów są również potomkowie Bartosza Głowackiego, tak więc przekaz historyczny staje się  jeszcze bardziej autentyczny. Bohaterski udział polskich chłopów przyniósł zwycięstwo powstańców w tej bitwie, zapisując nazwę „Racławice” jako symbol wspólnych działań Polaków dla odzyskania i ugruntowania niepodległości. Widowisko składa się z prezentacji multimedialno-filmowej oraz występu scenicznego. Zespół teatralny, który wystąpi już u nas po raz drugi, występuje w różnych ośrodkach kultury. Ma na swoim koncie także wyjazdy zagraniczne. Aktorami teatru są także mieszkańcy naszej gminy.

Spektakl odbywa się w ramach projektu „Z historią w przyszłość”, skierowanego zarówno do młodzieży gimnazjalnej, jak i osób dorosłych, którego celem jest rozwój integracji międzypokoleniowej dzięki uczestnictwu we wspólnych działaniach, lepszego zrozumienia pokoleń oraz głębszego poznania przez młodzież historii własnej wspólnoty, szacunku do przeszłości, ale też odpowiedzialności za przyszłość. Jest też formą odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej w zakresie aktywizacji społecznej, edukacji kulturowej oraz budowania więzi międzypokoleniowych w szczególności  mieszkańców  5-ciu gmin  naszego powiatu należących do obszaru Korony Północnego Krakowa. Spektakl jest także formą uczczenia Roku Kościuszkowskiego.

Zapraszamy na niedzielne popołudnie w naszym teatrze! Wstęp wolny.

http://wmichalowicach.pl/widowisko-historyczne-bit...