Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Michałowice

Informacja z dnia 21 marca 2017 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Michałowice w 2017 roku, ogłoszonego Zarządzeniem 292/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia  28 luty 2017 roku.


 Dnia 21 marca 2017 roku Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Jarosław Sadowski - Przewodniczący
  2. Barbara Kolarska – Członek
  3. Sylwia Żurowicz - Członek

Na podstawie złożonych wniosków ofert, Komisja dokonała oceny  i podjęła następującą decyzję: Wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne i merytoryczne  niniejszego naboru wniosków, w związku z czym, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania,  działalność w zakresie rozwoju sportu, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych,  sposób realizacji zadania, tzn. by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli objęci mieszkańcy  Gminy Michałowice środki finansowe przyjęliśmy w następujących kwotach:


1)  LUDOWY KLUB SPORTOWY ”POLONIA WILCZKOWICE PIŁKA NOŻNA" - 20 000,00 zł

2)  LUDOWY KLUB SPORTOWY ”POLONIA WILCZKOWICE TENIS STOŁOWY" - 13 000,00 zł

3)  STOWARZYSZENIE "AKADEMIA PIŁKARSKA MICHAŁOWICE” - 20 000,00 zł

4)  KLUB SPORTOWY MICHAŁOWIANKA - 70 000,00 zł

5)  LUDOWY KLUB SPORTOWY GALICJA - 48 000,00 zł       

6)PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JAKUB” - 24 000,00 zł

7)KRAKOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO - 5 000,00 zł