Przedszkoli „za złotówkę” w tym roku nie będzie…

Niestety, już drugi rok z rzędu nie udaje się w Gminie Michałowice znaleźć przedszkola, które zdecyduje się zrezygnować z pobierania czesnego od rodziców, a dzięki temu otrzyma pełną dotację z budżetu gminy.

Mimo szeregu zachęt ze strony Gminy przedszkola nie chcą podjąć się takiego systemu pracy, który umożliwiłby odciążenie rodziców z ponoszonych kosztów. A Gmina nie może żądać od przedszkoli niepublicznych (prywatnych) rezygnacji z czesnego ani jego obniżenia. Nie może również zobowiązać przedszkoli do systemu pracy takiego jak w przedszkolach samorządowych. Nawet gdyby gmina podwyższyła dotację, przedszkola mogą pobierać czesne od rodziców w dowolnej, wyznaczonej przez siebie wysokości. Dodatkowo przedszkole może wyznaczyć szereg innych opłat - za wyprawkę, pakiet edukacyjny, dodatkowe zabawki etc.

Bo trzeba wiedzieć, że wszystkie działające na terenie naszej gminy przedszkola niepubliczne (prywatne) otrzymują z budżetu gminy 75% tzw. „podstawowej kwoty dotacji”, w tej chwili jest to kwota 526, 84 zł miesięcznie na każde dziecko. Przedszkole może otrzymywać pełną kwotę dotacji (702,46 zł miesięcznie na każde dziecko), jednak musi przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy i złożyć ofertę, w której zagwarantuje spełnienie warunków jak przedszkole samorządowe, w tym m.in. będzie realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego, przeprowadzi rekrutacje jak w przedszkolu samorządowym, będzie prowadzić dokumentację jak przedszkole samorządowe, a przede wszystkim zrezygnuje z czesnego od rodziców, oraz tzw. wpisowego a pobierać będzie jedynie opłaty za wyżywienie oraz 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka poza godzinami od 8.00 do 13.00.

W ubiegłym roku Rada Gminy Michałowice ustaliła, ze przedszkole, które zechce działać jak przedszkole samorządowe będzie otrzymywało 100% podstawowej kwoty dotacji. W tym roku, chcąc jeszcze bardziej zachęcić właścicieli przedszkoli do przystąpienia do konkursu, Rada Gminy podwyższyła kwotę dotacji do 110%, a więc do kwoty 772,71 zł miesięcznie na każde dziecko.

Działania okazały się jednak nieskuteczne…

Dwa lata z rzędu organizowane konkursy dla przedszkoli, które chcą świadczyć usługi edukacyjne systemem opisanym powyżej i otrzymywać wyższą dotację, nie przynoszą rezultatu, gdyż przedszkola nie wykazują nimi zainteresowania. W ubiegłym roku żadne przedszkole nie złożyło oferty, a w roku obecnym tylko przedszkole im. Montessori w Raciborowicach prowadzone przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej zechciało wystąpić o wysoką dotację i działać jak przedszkole samorządowe. Niestety złożona przez Caritas oferta nie gwarantuje właściwego poziomu świadczonych usług w zakresie wychowania przedszkolnego, a ponadto nie gwarantuje, że rodzice nie będą płacić mimo wszystko dodatkowych pieniędzy na zajęcia odbywane przez dzieci po godz. 13-tej. A na to Gmina Michałowice nie może pozwolić, by przedszkole pobierało 110% dotacji a ponadto pobierało zawyżone opłaty za zajęcia.

W ten sposób powstała sytuacja patowa. Gmina chce dofinansować przedszkola w wyższej kwocie, żeby rodzice ponosili niższe opłaty, ale bez woli i współpracy ze strony przedszkoli- nie ma takiej możliwości.

Trzeba wiedzieć, że jeśli rodzic zamieszkały na ternie Gminy Michałowice znajduje dla swojego dziecka miejsce w przedszkolu w innej gminie- ta gmina obciąża Gminę Michałowice kosztami ponoszonymi na realizację wychowania przedszkolnego tego dziecka. Tak wiec Gmina Michałowice i tak ponosi wysokie koszty na wychowanie przedszkolne, ponieważ refunduje koszty gminom, na terenie których dzieci korzystają z przedszkoli.

W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Michałowice zamierza wystąpić do Rady Gminy o zgodę na budowę przedszkola samorządowego. Obiekt ma powstać w Michałowicach. Przeznaczony będzie dla 150 dzieci- 6 grup po 25 dzieci. W dalszej kolejności planuje się budowę przedszkola w Więcławicach Starych i Raciborowicach, by w pełni zaspokoić potrzeby rodziców w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dzięki nowym technologiom (m.in. budownictwu modułowemu) możliwe jest powstanie obiektu w ciągu jednego roku. Mamy więc szansę, że w przyszłym roku o tej porze będziemy rekrutować dzieci do pierwszego w naszej gminie przedszkola samorządowego - nowego, kolorowego, a przede wszystkim zapewniającego bezpłatne wychowanie i opiekę.


Aleksandra Antczak

Dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach.


Zarządzenie 3212017.pdf