INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE ODNOŚNIE PTASIEJ GRYPY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że nakazy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. - w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) - nadal obowiązują w całym kraju.


Wzór zgłoszenia - pobierz

Ulotka dla hodowców drobiu i innych ptaków - pobierz