Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Michałowice. Działka numer 821/20 o powierzchni 0.0160 ha, objęta księgą wieczystą KR1S/00016683/3, położona w miejscowości Michałowice, gmina Michałowice, powiat krakowski