Konferencja Naukowa pn. „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: historia i interpretacja”

Konferencja Naukowa pn.  „Camino de Santiago i grób św. Jakuba:  historia i interpretacja” odbędzie się w dniach 10–11 września 2016 roku w Krakowie i w Więcławicach Starych.


Jednym z celów konferencji jest wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba, szczególnie w Polsce.Rozpoczęcie konferencji odbędzie się 10 września 2016 r. (sobota) o godz. 9.00 w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3.Po zakończeniu konferencji odbędzie się II zebranie Parlamentu Jakubowego.


Konferencja wpisuje się w prace badawcze realizowane w ramach międzynarodowego grantu „Harmonia” pt. „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; nr UMO-2013/10/M/HS1/00548.


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@swjakub.pl lub telefonicznie: Franciszek Mróz (Sekretarz Konferencji) – tel. kom. 664 329 302.


Informacje dotyczące konferencji są zamieszczone także na stronie internetowej: http://www.caminogalicja.pl/konferencja2_2016.html