XXVI Sesja Rady Gminy Michałowice

XXVI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 27 października 2016r., o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy.


Porządek obrad:


 1.  Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego Michała Kurbiel.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Michałowice.
 5. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 6. Interpelacje, zapytania Radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju i Inwestycji oraz Komisji Rewizyjnej Gminy Michałowice.
 8. Informacja o wyborze banku, który poprowadzi obsługę budżetu Gminy Michałowice i jej jednostek organizacyjnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Michałowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie woli zbycia części działki numer 356, położonej w miejscowości Raciborowice, gmina Michałowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 771/27, położonej w Michałowicach, gmina Michałowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Willowa w miejscowości Masłomiąca.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bursztynowa w miejscowości Książniczki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice.
 17.  Dyskusja wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.